RĪGAS CIVILLIETU ŠĶĪRĒJTIESA

ПО-РУССКИ

Maksa

Pirms iesniegt prasības pieteikumu jāapmaksā, pārskaitot naudu Biedrības "CIVIL A" kontā, sekojošie izdevumi:

1. tiesvedības maksa;

2. tiesnešu honorāri;

3. pasta izdevumi;

4. citi izdevumi, ja tie ir. Šī summa jāprecizē atsevišķi.

 

Maksājuma kvīts vai interneta bankas izdruka (var neapstiprināt bankā) jāpieliek pie prasības dokumentu komplekta.

 

Ātri sarēķināt maksājuma summu un izdrukāt rēķinu var, izmantojot mūsu kalkulatoru.

 

Izcenojumi

Rīgas Civillietu Šķīrējtiesas tiesvedības maksa*
Spēkā ar 13.01.2023

Prasības summa

Tiesvedības maksa

 

Līdz 1400 €

12 % no summas,
bet ne mazāk kā 71 €

 

No 1400,01 līdz 7000 €

250 € + 4 % no summas,
kas pārsniedz 1400 €

 

No 7000,01 līdz 30000 €

420 € + 3,2 % no summas,
kas pārsniedz 7000 €

 

No 30000,01 līdz 150000 €

1200 € + 1,6 % no summas,
kas pārsniedz 30000 €

 

No 150000,01 līdz 700000 €

3000 € + 1 % no summas,
kas pārsniedz 150000 €

 

Vairāk par 700000 €

8700 € + 0,6 % no summas,
kas pārsniedz 700000 €

 

Nemantiskās prasībās

250 €

 

Rīgas Civillietu Šķīrējtiesas tiesneša honorārs
Spēkā ar 13.01.2023

Prasības summa

Viens šķīrējtiesnesis

Trīs šķīrējtiesneši

 

Līdz 1400 €

100 €

80 € katram

 

No 1400,01 līdz 7000 €

200 €

150 € katram

 

No 7000,01 līdz 30000 €

400 €

250 € katram

 

No 30000,01 līdz 150000 €

700 €

400 € katram

 

No 150000,01 līdz 700000 €

1500 €

800 € katram

 

Vairāk par 700000 €

2500 €

1200 € katram

 

Nemantiskās prasībās

350 €

250 € katram

 

Citi izdevumi

!!! Gadījumos, kad Rīgas Civillietu Šķīrējtiesa izskata strīdus pēc pušu pieprasījuma, pamatojoties uz ārvalsts (nevis Latvijas Republikas) likumdošanu, visas šķīrējtiesas procesa izmaksas tiek reizinātas ar koeficientu trīs.

Atlīdzība par pasta izdevumiem – 20 €.

Maksa par lietā esošā dokumenta kopijas izsniegšanu – 0,50 € par vienu lappusi.

Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 120 € apmērā par katru sēdi.

Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.

Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītās tāmes

Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanas izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem. Šķīrējtiesnešiem, kas tiek uzaicināti no ārvalstīm, apmaksājama arī parastā stundu likme par ceļā pavadīto laiku.

 

Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami:

Biedrība “CIVIL A”
Reģ.Nr.40008281514
Gogoļa iela 10 - 34, Rīga, LV-1050

Bankas rekvizīti:
AS “SWEDBANK”
Konta Nr.: LV80HABA0551045909550
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22

 


__
* Biedrība "CIVIL A" nav PVN maksātājs.

 

© 2009 - 2024 "RĪGAS CIVILLIETU ŠĶĪRĒJTIESA"

Created in ALX Creative Laboratory
 

24.05.2024 13:30 GMT+2. Current version 1.2. Created by "ALX Creative Laboratory™"