RĪGAS CIVILLIETU ŠĶĪRĒJTIESA

ПО-РУССКИ

Maksa

Pirms iesniegt prasības pieteikumu jāapmaksā, pārskaitot naudu Biedrības "CIVIL A" kontā, sekojošie izdevumi:

1. tiesvedības maksa;

2. tiesnešu honorāri;

3. pasta izdevumi;

4. citi izdevumi, ja tie ir. Šī summa jāprecizē atsevišķi.

 

Maksājuma kvīts vai interneta bankas izdruka (var neapstiprināt bankā) jāpieliek pie prasības dokumentu komplekta.

 

Ātri sarēķināt maksājuma summu un izdrukāt rēķinu var, izmantojot mūsu kalkulatoru.

 

Izcenojumi

Rīgas Civillietu Šķīrējtiesas tiesvedības maksa*
Spēkā ar 21.01.2022

Prasības summa

Tiesvedības maksa

 

Līdz 1423 €

10% no summas,
bet ne mazāk kā 71 €

 

No 1423 līdz 7115 €

213 € + 2,5% no summas,
kas pārsniedz 1423 €

 

No 7115,01 līdz 28458 €

355 € + 1,6% no summas,
kas pārsniedz 7115 €

 

No 28458,01 līdz 142288 €

697 € + 1% no summas,
kas pārsniedz 28458 €

 

No 142288,01 līdz 711436 €

1835 € + 0,3% no summas,
kas pārsniedz 142288 €

 

Vairāk par 711436 €

3542 € + 0,2% no summas,
kas pārsniedz 711436 €

 

Nemantiskās prasībās

250 €

 

Rīgas Civillietu Šķīrējtiesas tiesneša honorārs
Spēkā ar 21.01.2022

Prasības summa

Viens šķīrējtiesnesis

Trīs šķīrējtiesneši

 

Līdz 1423 €

99 €

71 € katram

 

No 1423 līdz 7115 €

184 €

140 € katram

 

No 7115,01 līdz 28458 €

369 €

240 € katram

 

No 28458,01 līdz 142288 €

669 €

340 € katram

 

No 142288,01 līdz 711436 €

996 €

440 € katram

 

Vairāk par 711436 €

1600 €

740 € katram

 

Nemantiskās prasībās

350 €

240 € katram

 

Citi izdevumi

!!! Gadījumos, kad Rīgas Civillietu Šķīrējtiesa izskata strīdus pēc pušu pieprasījuma, pamatojoties uz ārvalsts (nevis Latvijas Republikas) likumdošanu, visas šķīrējtiesas procesa izmaksas tiek reizinātas ar koeficientu divi.

Atlīdzība par pasta izdevumiem – 20 €.

Maksa par lietā esošā dokumenta kopijas izsniegšanu – 0,28 € par vienu lappusi.

Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 71 € apmērā par katru sēdi.

Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.

Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītās tāmes

Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanas izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem. Šķīrējtiesnešiem, kas tiek uzaicināti no ārvalstīm, apmaksājama arī parastā stundu likme par ceļā pavadīto laiku.

 

Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami:

Biedrība “CIVIL A”
Reģ.Nr.40008281514
Gogoļa iela 10 - 34, Rīga, LV-1050

Bankas rekvizīti:
AS “SWEDBANK”
Konta Nr.: LV80HABA0551045909550
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22

 


__
* Biedrība "CIVIL A" nav PVN maksātājs.

 

© 2009 - 2022 "RĪGAS CIVILLIETU ŠĶĪRĒJTIESA"

Created in ALX Creative Laboratory
 

6.12.2022 0:06 GMT+2. Current version 1.2. Created by "ALX Creative Laboratory™"